Zrušené pokuty

Zastavenie konania po zrušenej pokute 2000 € – inšpektorát práce

19.00 

Pre lepšie pochopenie, odporúčame si tiež stiahnuť nejaký dokument ,,zrušenie pokuty…“, čomu predchádzalo zastavenie konania. (Počet strán: 4)

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. Poukázal aj na to, že prvostupňový správny orgán musí zisťovať povahu veci objektívne, nie len z domnienok inšpektorov. Následne už krajský inšpektorát práce v konaní nepokračoval, pre nepresne preukázaný nedostatok a konanie zastavil. Podnikateľský subjekt sa tak vyhol sankcii.