Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 350 € – INŠPEKTORÁT PRÁCE

19.00 

Počet strán: 3

Popis

Podnikateľský subjekt bol pokutou od inšpektorátu práce postihovaný za to, že svojho zamestnanca zaradil do zlého stupňa náročnosti práce a taktiež, že  v pracovnej zmluve absentovala stručná charakteristika druhu práce. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil, odkázal odstrániť nedostatky a popísať konkrétne ustanovenie právneho predpisu, ktoré účastník konania porušil a aby popísaný skutok zodpovedal vytýkanému porušeniu konkrétneho porušenia a tiež nemohol byť zameniteľný za iný. Následne krajský inšpektorát vydal stanovisko, že odpadol dôvod na správne konanie, nakoľko inšpektor nezistil dostatočne skutkový stav.

Dokument
ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 350 € – INŠPEKTORÁT PRÁCE
si stiahlo 5 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia