Zrušené pokuty

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 4000 € – INŠPEKTORÁT PRÁCE

19.00 

Pre lepšie pochopenie, odporúčame si tiež stiahnuť nejaký dokument ,,zrušenie pokuty…“, čomu predchádzalo zastavenie konania. (Počet strán: 2)

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. Následne už krajský inšpektorát práce v konaní nepokračoval a konanie zastavil. Vyjadrenie krajského inšpektorátu práce: ,,Inšpektorát práce po opätovnom preštudovaní rozhodnutia Národného inšpektorátu práce došiel k záveru, že ani ďalším dokazovaním by nebolo možné odstrániť nedostatky vytknuté odvolacím orgánom a preto konanie zastavuje.“ Kontrolovaná osoba sa tak vyhla sankcii.