Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 4000 € – INŠPEKTORÁT PRÁCE

19.00 

Pre lepšie pochopenie, odporúčame si tiež stiahnuť nejaký dokument ,,zrušenie pokuty…“, čomu predchádzalo zastavenie konania. (Počet strán: 2)

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. Následne už krajský inšpektorát práce v konaní nepokračoval a konanie zastavil. Vyjadrenie krajského inšpektorátu práce: ,,Inšpektorát práce po opätovnom preštudovaní rozhodnutia Národného inšpektorátu práce došiel k záveru, že ani ďalším dokazovaním by nebolo možné odstrániť nedostatky vytknuté odvolacím orgánom a preto konanie zastavuje.“ Kontrolovaná osoba sa tak vyhla sankcii.

Dokument
ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 4000 € – INŠPEKTORÁT PRÁCE
si stiahlo 9 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia