Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 6000 € – INŠPEKTORÁT PRÁCE

19.00 

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre rozpory na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. Následne už krajský inšpektorát práce v konaní nepokračoval a konanie zastavil. Vyjadrenie krajského inšpektorátu práce: ,,Správny orgán po preštudovaní rozhodnutia Národného inšpektorátu práce došiel k záveru, že ani ďalším dokazovaním by nebolo možné odstrániť nedostatky vytknuté odvolacím orgánom a preto konanie zastavuje.“ Kontrolovaná osoba sa tak vyhla sankcii vo výške 6000€.

Počet strán: 2

Dokument
ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 6000 € – INŠPEKTORÁT PRÁCE
si stiahlo 109 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia