Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 700 € – COLNÝ ÚRAD

19.00 

Počet strán: 4

Popis

Colný úrad vykonal kontrolu v prevádzke u daňového subjektu, ktorou údajne zistil, že elektronická registračná pokladňa (ERP) bola počas kontrolného nákupu vypnutá, čašníčka nevydala doklad o kúpe a z prehľadovej uzávierky zamestnanci zistili rozdiel. Na základe uvedených skutočností konštatovali porušenie zákona a účastníkovi konania colný úrad uložil v daňovom konaní pokutu v sume 700 €. Účastník konania využil svoje právo a voči rozhodnutiu sa odvolal. Na základe podaného odvolania Finančné riaditeľstvo SR napadnuté rozhodnutie vydané colným úradom zrušilo a vec vrátilo na ďalšie konanie a rozhodnutie a uložilo colnému úradu vykonať vo veci v záujme zásady objektívnej (materiálnej) pravdy čo najúplnejšie zistenie skutočností potrebných pre správnu právnu kvalifikáciu skutku. Colný úrad v konaní pokračoval, na výsluch si zavolal svedka – čašníčku a aj na základe jej výpovede zastavil konanie s týmto znením: ,,Na základe aj týchto skutočností Colný úrad … dospel k záveru,že skutkový stav – spôsob vzniku prevyšujúcej hotovosti v sume 60,80 eur zistený colníkmi pri miestnom zisťovaní dňa ….  – už v tomto ďalšom konaní nie je možné dostatočne zistiť a jednoznačne určiť a odstrániť tak rozpory medzi tvrdeniami zamestnancov colného úradu a námietkami podnikateľa, akým spôsobom mohol vzniknúť peňažný rozdiel zistený vo výške 60,80 eur, medzi sumou vyplývajúcou z prehľadovej uzávierky vytlačenej z ERP a medzi hotovosťou utŕženou za predaj tovaru.

Dokument
ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 700 € – COLNÝ ÚRAD
si stiahlo 6 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia