Dokumenty pre podnikanie

Dokumenty pre

Vzor: Zmluva o dielo

15.00 

Počet strán: 6

Popis

Zmluva o dielo je jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem zmlúv v obchodno-záväzkových vzťahoch. Dielom sa vždy rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. Z tohto ustanovenia jasne vyplývajú základné povinnosti zmluvných strán, ako aj skutočnosť, čo všetko je predmetom zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka.

Stiahnite si vzor dokumentu – Zmluva o dielo, ktorý nie je časovo náročný na vyplnenie. Takto sa budete môcť venovať viac svojej práci ako papierovačkám.

Dokument
Vzor: Zmluva o dielo
si pre bezproblémové podnikanie stiahlo 24 firiem,
ktorým to ako prevencia slúži pred pokutami.
100 % garancia odbornosti.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia