Zrušené pokuty

ZRUŠENIE POKUTY 2000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE (+)

29.00 

Počet strán: 6

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce 2000 € za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce po odvolaní sa účastníkom konania rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania vo svojom odvolaní poukazoval. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané chyby a dôvody zrušenia postihu, napr.: ,,Na základe týchto uvedených zistení nemožno teda urobiť bez akýchkoľvek pochybností jednoznačný záver, o tom že účastník konania spáchal správny delikt… tak ako to vo výroku svojho rozhodnutia popisuje prvostupňový správny orgán. V dôsledku týchto zistení bol postup správneho orgánu prvého stupňa v rozpore…Správneho poriadku.“