Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE POKUTY 2000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE (+)

29.00 

Počet strán: 6

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce 2000 € za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce po odvolaní sa účastníkom konania rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania vo svojom odvolaní poukazoval. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané chyby a dôvody zrušenia postihu, napr.: ,,Na základe týchto uvedených zistení nemožno teda urobiť bez akýchkoľvek pochybností jednoznačný záver, o tom že účastník konania spáchal správny delikt… tak ako to vo výroku svojho rozhodnutia popisuje prvostupňový správny orgán. V dôsledku týchto zistení bol postup správneho orgánu prvého stupňa v rozpore…Správneho poriadku.“

Dokument
ZRUŠENIE POKUTY 2000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE (+)
si stiahlo 8 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia