Zrušené pokuty

Zrušenie pokuty 2000 € – udelenej inšpektorátom práce

29.00 

Počet strán: 7

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. Poukázal aj na to, že prvostupňový správny orgán musí zisťovať povahu veci objektívne, nie len z domnienok inšpektorov. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané chyby a dôvody zrušenia postihu.