Zrušené pokuty

Dokumenty pre

Zrušenie pokuty 2000 € – udelenej inšpektorátom práce

29.00 

Počet strán: 7

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. Poukázal aj na to, že prvostupňový správny orgán musí zisťovať povahu veci objektívne, nie len z domnienok inšpektorov. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané chyby a dôvody zrušenia postihu.

Dokument
Zrušenie pokuty 2000 € – udelenej inšpektorátom práce
si stiahlo 7 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia