Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE POKUTY 3000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

29.00 

Počet strán: 4

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za to, že zamestnancom nezabezpečil pracovné odevy. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nemožnosť sa vyjadriť ústne a pod., na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. Národný inšpektorát práce zároveň zaviazal prvostupňový správny orgán v ďalšom konaní, aby účastníkovi konania dal možnosť uplatniť si jeho procesné práva, byť prítomný pri prerokovaní veci, predložiť argumentáciu jeho stanovísk a vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom.

Dokument
ZRUŠENIE POKUTY 3000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE
si stiahlo 12 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia