Zrušené pokuty

ZRUŠENIE POKUTY 3000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

29.00 

Počet strán: 4

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za to, že zamestnancom nezabezpečil pracovné odevy. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nemožnosť sa vyjadriť ústne a pod., na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. Národný inšpektorát práce zároveň zaviazal prvostupňový správny orgán v ďalšom konaní, aby účastníkovi konania dal možnosť uplatniť si jeho procesné práva, byť prítomný pri prerokovaní veci, predložiť argumentáciu jeho stanovísk a vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom.