Zrušené pokuty

Zrušenie pokuty 350 € – udelenej inšpektorátom práce

29.00 

Počet strán: 6

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt bol pokutou od inšpektorátu práce postihovaný za to, že svojho zamestnanca zaradil do zlého stupňa náročnosti práce a taktiež, že  v pracovnej zmluve absentovala stručná charakteristika druhu práce. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil, odkázal odstrániť nedostatky a popísať konkrétne ustanovenie právneho predpisu, ktoré účastník konania porušil a aby popísaný skutok zodpovedal vytýkanému porušeniu konkrétneho porušenia a tiež nemohol byť zameniteľný za iný. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané aj ďalšie chyby a dôvody zrušenia postihu.