Zrušené pokuty

ZRUŠENIE POKUTY 4000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

29.00 

Počet strán: 4

Kategórie:
Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre neodôvodnenosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané tiež chyby: ,,…rozhodnutie nemôže vychádzať len z dohadov a predpokladov správneho orgánu. Výrok rozhodnutia musí mať oporu v podkladoch zaistených pri výkone inšpekcie práce a v samotnom konaní a odôvodnenie potom musí poskytovať dostatočnú skutkovú a právnu oporu výroku.“