Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE POKUTY 4000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

29.00 

Počet strán: 4

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre neodôvodnenosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania poukazoval vo svojom odvolaní. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané tiež chyby: ,,…rozhodnutie nemôže vychádzať len z dohadov a predpokladov správneho orgánu. Výrok rozhodnutia musí mať oporu v podkladoch zaistených pri výkone inšpekcie práce a v samotnom konaní a odôvodnenie potom musí poskytovať dostatočnú skutkovú a právnu oporu výroku.“

Dokument
ZRUŠENIE POKUTY 4000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE
si stiahlo 11 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia