Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE POKUTY 6000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

29.00 

Počet strán: 5

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od krajského inšpektorátu práce 6000 € za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce po odvolaní sa účastníkom konania rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil a vrátil na nové konanie pre nepreskúmateľnosť, nedostatok dôkazov, pretože rozhodnutie neobsahuje popis skutočností a pod. na ktoré účastník konania vo svojom odvolaní poukazoval. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané chyby a dôvody zrušenia postihu, napr.: ,,Národný inšpektorát práce po preskúmaní predmetného rozhodnutia inšpektorátu práce a súvisiaceho administratívneho spisu zistil, že prvostupňový správny orgán pri vydaní predmetného rozhodnutia pochybil,…Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, že prvostupňový orgán vykonal jeden z dôkazov, a to záznam z kamery vyhotovený pri výkone inšpekcie práce…“

Dokument
ZRUŠENIE POKUTY 6000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE
si stiahlo 16 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia