Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE ZÁKAZOVÉHO OPATRENIA NÁMIETKOU – SOI (+)

29.00 

Veľmi málo podnikateľmi využívaný opravný prostriedok! Ak podáte námietku, treba ísť do spisu nahliadnuť osobne! (Počet strán: 4)

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie počas kontroly u účastníka konania zistili, že päť druhov výrobkov nespĺňalo podmienky predaja, nakoľko v čase kontroly nemali zabezpečené informačné povinnosti v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Na tieto výrobky inšpektori vydali opatrenie – zákaz predaja. Účastník konania využil zákonný opravný prostriedok a voči zákazovému opatreniu podal do 3 dní námietku. Riaditeľka inšpektorátu námietkam vyhovela (pravdepodobne aj preto, že o nich nestihla rozhodnúť v zákonne stanovenom termíne do 5 dní) a kontrolovaná osoba sa tak vyhla správnemu konaniu a určite aj pokute, ktorú by SOI v správnom konaní za tento delikt chcela uložiť, ako to obvykle robí. Časť z rozhodnutia riaditeľky krajského inšpektorátu SOI: ,,Riaditeľka Inšpektorátu…dospela k záveru, že opatrenie na mieste tvoriace neoddeliteľnú súčasť inšpekčného záznamu a jeho osobitnú prílohu z dôvodu vád jeho formálnych náležitosti je potrebné zrušiť.“

Dokument
ZRUŠENIE ZÁKAZOVÉHO OPATRENIA NÁMIETKOU – SOI (+)
si stiahlo 2 ľudí.
Je to výsledkom činnosti konania podnikateľa. Ak by sa v správnom konaní nebránil, pokute by sa nevyhol.

Prečo nakúpiť:

 • odbornosť

  dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
  a bývalými inšpektormi

 • know-how

  reálne know-how a spoľahlivosť

 • bezpečnosť

  zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

 • poradenstvo

  aktívne poradenstvo

 • garanica

  stopercentná garancia