Zrušené pokuty

ZRUŠENIE ZÁKAZOVÉHO OPATRENIA NÁMIETKOU – SOI

29.00 

Veľmi málo podnikateľmi využívaný opravný prostriedok! Ak podáte námietku, treba ísť do spisu nahliadnuť osobne! (Počet strán: 6)

Kategórie:
Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie počas kontroly u účastníka konania zistili, že tri druhy výrobkov nespĺňali podmienky predaja, nakoľko v čase kontroly nemali zabezpečené informačné povinnosti v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Na tieto výrobky inšpektori vydali opatrenie – zákaz predaja. Účastník konania využil zákonný opravný prostriedok a voči zákazovému opatreniu podal do 3 dní námietku. Riaditeľ inšpektorátu námietkam vyhovel (pravdepodobne aj preto, že o nich nestihol rozhodnúť v zákonne stanovenom termíne do 5 dní) a kontrolovaná osoba sa tak vyhla správnemu konaniu a určite aj pokute, ktorú by SOI v správnom konaní za tento delikt chcela uložiť, ako to obvykle robí. Z rozhodnutia riaditeľa krajského inšpektorátu SOI vyberáme: ,,…inšpektori v inšpekčnom zázname nepopísali skutkový stav tak, že by z neho bolo možné odvodiť, že v danom prípade došlo k porušeniu ustanovenia…“