Vážená pani podnikateľka, vážený pán podnikateľ.
Ste na správnej adrese. Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo v programe POHODA STORMWARE.
Sme členom SKCU (Slovenská komora certifikovaných účtovníkov).
– Za našu prácu garantujeme aj poistením zodpovednosti za škodu do výšky 100 000 €.
– Sme členmi Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov Slovenska www.skcu.sk.
– Pravidelne sa zúčastňujeme školení s renomovanými daňovými poradcami.
– Pracujeme na Vašom úspechu spolu s Vami.
– Pre nás je dôležité vedieť predovšetkým Vašu predstavu o našej spolupráci a o Vašom biznise, s ktorým Vám vieme pomôcť.
– Príležitostne sa zúčastňujeme seminárov organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov www.skdp.sk.
– Spolupracujeme s miestnymi audítormi a ďalšími orgánmi vonkajšej kontroly.
– Spolupracujeme s renomovanými daňovými poradcami.

Úradovňa plus, s.r.o. 
Jarková 14, 080 01 Prešov
Tel.: 0919 274 339
Tel.: 0907 235 859
Email: info@uradovna.sk
www.uradovna.sk